Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
tihomirj avatar tihomirj 33 Точки

17. Create View Employees with Job Titles - НЕ РАБОТИ В JUDGE

Колеги, моля за малко помощ  за задача  17. Create View Employees with Job Titles от Exercise: Basic CRUD

При мен рабори (MS SQL Server MS), но JUDGE дава грешка

CREATE VIEW V_EmployeeNameJobTitle AS
SELECT FirstName+' '+
    CASE
        WHEN MiddleName IS NULL THEN LastName
        ELSE MiddleName+' '+LastName
    END
AS [Full Name], JobTitle FROM Employees

Тагове:
1
Databases Basics
annsta avatar annsta 305 Точки
Best Answer

Аз имам малко по-различно решение, което работи в Judge

CREATE VIEW V_EmployeeNameJobTitle AS
SELECT FirstName + ' ' + ISNULL(MiddleName, '') + ' ' + LastName AS [Full Name], JobTitle 
FROM Employees

 

2
tihomirj avatar tihomirj 33 Точки

Благодаря, че ми даде идея да гледам интервалите и в крайна сметка подкарах моето решение, така че да го приеме Judge:

CREATE VIEW V_EmployeeNameJobTitle AS
SELECT FirstName+' '+
    CASE
        WHEN MiddleName IS NULL THEN ' '+LastName
        ELSE MiddleName+' '+LastName
    END
AS [Full Name], JobTitle FROM Employees

Оказва се, че за да се признае решението трябва да има 2 интервала между FirstName и LastName, когато MiddleName e NULL. Като се вгледах по-внимателно в примера също се вижда, че трябва да има 2 интервала.

Според мен е по-правилно да има само 1 интервал между FirstName и LastName, когато MiddleName e NULL. В реалния живот не слагаме 2 интервала ако липсва второ име- и един върши работа.

3
todor.stamenov avatar todor.stamenov 16 Точки

Става и така:

CREATE VIEW V_EmployeeNameJobTitle AS 
SELECT CONCAT([FirstName] , ' ', [MiddleName] , ' ' , [LastName]) 
AS [Full Name], [JobTitle] FROM Employees
0
merchant avatar merchant 3 Точки

Здравейте,

всички варианти дават грешка в Judge:

MODIFY FILE encountered operating system error 112(There is not enough space on the disk.) while attempting to expand the physical file '...\a1a9da1a-d601-4515-a14e-3e42885eabb4.mdf'.
CREATE DATABASE failed. Some file names listed could not be created. Check related errors.

 

0
Bobby_Apostolov avatar Bobby_Apostolov 127 Точки

Здравей, имало е проблем с jude тогава, пробвай пак:)

0