Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Trayan.Velchev avatar Trayan.Velchev 2 Точки

Еxercise:Data Definition and Datatypes - Databases Basics - MS SQL Server - януари 2017

Здравейте, колеги!

Тъй като съм начинаещ, както в програмирането, така и в Judje с-мата бих искал да помоля за помощ за упражнението от 19-ти януари, което трябваше да направим по Databases Basics. Имам проблем - системата не ми приема кода на някой от задачите, въпреки това на локалния заявките се изпълняват без проблем.

P.S. на задача 13 изпращам кода без ред CREATE DATABASE в Judje тъй като конзолата връща " CREATE DATABASE permission denied in database 'master'. "

Problem 4.    Insert Records in Both Tables


INSERT INTO Towns (Id,Name)
VALUES ('1','Sofia'),('2','Plovdiv'),('3','Varna');

INSERT INTO Minions (Id,Name,Age,TownId)
VALUES('1','Kevin','22','1'),('2', 'Bob','15','3'),('3', 'Steward','0','2');


===================================================


Problem 13.    Movies Database

 

CREATE DATABASE Movies

CREATE TABLE Directors (
Id int PRIMARY KEY NOT NULL,
DirectorName varchar(50) NOT NULL,
Notes nvarchar(255),
)

CREATE TABLE Genres (
Id int NOT NULL,
GenreName varchar(50) PRIMARY KEY NOT NULL,
Notes nvarchar(255),
)

CREATE TABLE Categories (
Id int NOT NULL,
CategoryName varchar(50) PRIMARY KEY NOT NULL,
Notes nvarchar(255),
)

CREATE TABLE Movies (
Id int  PRIMARY KEY NOT NULL,
Title varchar(50) NOT NULL,
DirectorId varchar(50) NOT NULL,
CopyrightYear date NOT NULL,
Length TIME,
GenreId varchar(50) NOT NULL,
CategoryId varchar(50) NOT NULL,
Rating varchar(50),
Notes nvarchar(255),
)

INSERT INTO Directors (Id,DirectorName)
VALUES ('1','Director 1'),('2','Director 2'),('3','Director 3')

INSERT INTO Genres (Id,GenreName)
VALUES ('1','GenreName 1'),('2','GenreName 2'),('3','GenreName 3')

INSERT INTO Categories (Id,CategoryName)
VALUES ('1','CategoryName 1'),('2','CategoryName 2'),('3','CategoryName 3')

INSERT INTO Movies (Id,Title,DirectorId,CopyrightYear,GenreId,CategoryId)
VALUES ('1','Title 1','1','01-01-2014','1','1'),('2','Title 2','2','01-01-2015','2','2'),('3','Title 3','3','01-01-2016','3','3');

========================================================

Problem 21.    Increase Employees Salary

 

UPDATE Employees SET Salary = Salary * 1.10

SELECT Salary
FROM Employees  
ORDER BY Salary DESC

=========================================================================

 

Problem 22.    Decrease Tax Rate

 

UPDATE Payments SET TaxRate = TaxRate - 0.3

=========================================================================

 

линка към условията на задачите е публикуван тук:

https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/11824/exercise-problem-discriptions-databases-basics-ms-sql-server-january-2017

 

Моля за съвет как бих могъл да разреша задачите и кодовете по-горе, така че да ги приеме в Judje и да продължа с учението си, че малко изоставам :)

Благодаря,

Траян

 

 

 

 

Тагове:
0
Databases Basics
Tanyo avatar Tanyo 152 Точки

На пръв поглед това виждам:

Problem 4 -  въвеждай числата без ' ' - кавички, все пак са числа не стринг, ако и така ти дава грешка, трябва да се погледне по обстойно.

Problem 13 - exactly 5 records. ти имаш 3

Problem 21  (във файла това е 22-ри проблем) - Махни си сортировката

Problem 22  (във файла това е 23-и проблем) -  Не ти е вярно изчислението.... TaxRate  * 0.97

 

1
Trayan.Velchev avatar Trayan.Velchev 2 Точки

Tanyo, благодаря за светкавичния отговор smiley

Според твоя коментар успях да се справя с 13 задача, но с останалите претърпях неуспех.

Problem 4 пращам в Judje:

INSERT INTO Towns (Id,Name)
VALUES (1,'Sofia'),(2,'Plovdiv'),(3,'Varna');

INSERT INTO Minions (Id,Name,Age,TownId)
VALUES (1,'Kevin',22,1),(2, 'Bob',15,3),(3,'Steward',0,2);

връща ми:

Solution #2625853 by Trayan.Velchev for problem 04. Insert Records in Both Tables

Test #1 (Incorrect answer)
Time used: 0.000 s
Memory used: 0.00 MB
Source code

Problem 21  'Махни си сортировката' - махнах я но както се казва...'the issue is still persisting' laugh

UPDATE Employees SET Salary = Salary * 1.10

Problem 22  (във файла това е 23-и проблем) -  Не ти е вярно изчислението.... TaxRate  * 0.97

Пробвах с UPDATE Payments SET TaxRate = TaxRate * 0.97 но също не го прие.

 

 

 

0
Tanyo avatar Tanyo 152 Точки

Няма проблеми :)...

Problem 4 - 3-тия инсърт, Value-то за Age трябва да е NULL, не '0', нито 0. Null e различно от нула , запомни го :)

INSERT INTO Towns (Id,Name)
VALUES ('1','Sofia'),('2','Plovdiv'),('3','Varna');
INSERT INTO Minions (Id,Name,Age,TownId)
VALUES('1','Kevin','22','1'),('2', 'Bob','15','3'),('3', 'Steward',NULL,'2');

Problem 21 - Махаш само реда със Order by, Select-a трябва да стой.

UPDATE Employees 
  SET Salary = salary * 1.1
 
SELECT Salary FROM Employees

Problem 22 - Тук също запазваш select-a

UPDATE Payments  
  SET TaxRate  = TaxRate  * 0.97
  
  SELECT TaxRate FROM Payments 

 

1
Trayan.Velchev avatar Trayan.Velchev 2 Точки

Чудото стана - продължаваме напред :)

Отново благодаря за полезния feedbackenlightened

 

1
31/01/2017 14:20:45