Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
perov93 avatar perov93 0 Точки

Homework Prog Fund - 6. Increment Variable - Help

Мога ли да помоля някого да ми обясни задачата? 

Write a program to increment a byte variable (starting at 0) n times and print the result. If you detect an overflow (or several), print how many times there was an overflow alongside the variable value. Sounds simple, right?

 

Examples
Input    Output
50    50
1000    232
Overflowed 3 times
256    0
Overflowed 1 times
 

Тагове:
0
Programming Fundamentals
msmilkoff avatar msmilkoff 341 Точки

Как да я увеличиш еди-колко-си пъти, сигурно го знаеш (for...n++).
А относно колко пъти е превъртял byte-а:
 

int overflows = 0;
		byte n = 0;
		for (int i = 0; i < няк'во число; i++)
		{
			n++;
			if (n == 0)
			{
				overflows++;
			}
		}
		
		Console.WriteLine(overflows);

 

0