Дата на провеждане на изпит - Programming fundamentals - Януари 2017

Здравейте,

Виждам в графика, че изпитът по Programming fundamentals е насрочен за 26-ти февруари от 15 до 22 часа. Също така в графика на залите виждам, че има две насрочени зали и двете за същите часове.

Въпросът ми е, тези дати и часове окончателни ли са или са възможни промени на по-късен етап.