Обмен на литература?!

Приятели, какво ще кажете за една секция - Литература. 

Секция за литература в която всеки казва, кой какво търси, кой, (кой, кой,кой? :D) с какво разполага итн. 

Просто да си обменяме литература. Ако, разбира се има хора които мислят като мен, и не са против споделянето на free books.