Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
bMedarski avatar bMedarski 151 Точки

Връзката,кояти си сложил за грешката в judge, не може да се види от друг човек освен тебе. При нас изписва че решението не е наше.

0
vivanov983 avatar vivanov983 0 Точки

Това са грешките

 

Test #2 (Incorrect answer)

let article = $("body > article");
expect(article).to.have.lengthOf(1,"Incorrect amount of article tag.");

 

Test #3 (Incorrect answer)

let h1 = $("body > article > h1");
expect(h1).to.have.lengthOf(1,"Incorrect amount of h1 tag.");
expect(h1.text()).to.include("Breaking News: Cat does not give a damn","Incorrect text in h1");

 

Test #4 (Incorrect answer)

let img = $("body > article > img");
expect(img).to.have.lengthOf(1,"Incorrect amount of image tag.");

 

Test #5 (Incorrect answer)

expect($("body > article p")).to.have.lengthOf(2,"Incorrect amount of paragraph tag.");

 

Test #6 (Incorrect answer)

expect($("body > article").css('background')).to.equal('rgb(250, 250, 250)', "Incorrect background color for article");
expect($("body > article").css('width')).to.equal('600px', "Incorrect article width");

 

Test #7 (Incorrect answer)

expect($("body > article > img").css('border-width')).to.equal('5px', "Incorrect border-width");
expect($("body > article > img").css('border-style')).to.equal('dotted', "Incorrect border-style");

 

Test #8 (Incorrect answer)

expect($("body > article p").css('font-size')).to.equal('14px', "Incorrect font-size in Paragraph");
expect($("body > article p").css('text-align')).to.equal('justify', "Incorrect text-align property");

0
bMedarski avatar bMedarski 151 Точки

Дай по-добре кода та по лесно ще ти обясня

1
vivanov983 avatar vivanov983 0 Точки

как да ти го пратя

0
Sim0o0na avatar Sim0o0na Trainer 567 Точки

1. Внимавай за правописни грешки

2. Избери правилната категория на темата си

3. Качи код чрез pastebin

0
vivanov983 avatar vivanov983 0 Точки

Защо ми дава грешка като по условие е Background color: #000000

http://pastebin.com/wzfVUtuZ

0
bMedarski avatar bMedarski 151 Точки

Вместо таг div трябва да е таг article

0
vivanov983 avatar vivanov983 0 Точки

Мерси много article за помощта :)

0
04/02/2017 11:48:18
vivanov983 avatar vivanov983 0 Точки

какво означава тази грешка

let paragraph = $("body > main > p");
expect(paragraph).to.have.lengthOf(3,"Incorrect amount of paragraph tag.");

0
vivanov983 avatar vivanov983 0 Точки

Защо ми дава грешка като по условие е Background color: #000000

http://pastebin.com/wzfVUtuZ

0