Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
qamukova avatar qamukova 2 Точки

Проблем с инсталирането на React app

Здравейте,

Опитвам се да инсталирам React app. Пробвах многократно и през cmd и през терминала на WebStorm, но ми се появява една и съща грешка. Глобално инсталирам react app и на втората команда run the React app creator npm ми показва тези грешки:

npm WARN optional dep failed, continuing fsevents@1.0.17

npm ERR! Windows_NT 6.3.9600

npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\

node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "--save-dev" "--save-exact" "react

-scripts"

npm ERR! node v4.1.0

npm ERR! npm  v2.14.3

npm ERR! path C:\Users\Yamukova2014\AppData\Roaming\npm-cache\lodash\4.17.4\pack

age\package.json.f37d5f78d0519f6f9c0e820fefe47112

npm ERR! code EPERM

npm ERR! errno -4048

npm ERR! syscall rename

npm ERR! Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Users\Yamukova2014\Ap

pData\Roaming\npm-cache\lodash\4.17.4\package\package.json.f37d5f78d0519f6f9c0e8

20fefe47112' -> 'C:\Users\Yamukova2014\AppData\Roaming\npm-cache\lodash\4.17.4\p

ackage\package.json'

npm ERR!     at Error (native)

npm ERR!  { [Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Users\Yamukova201

4\AppData\Roaming\npm-cache\lodash\4.17.4\package\package.json.f37d5f78d0519f6f9

c0e820fefe47112' -> 'C:\Users\Yamukova2014\AppData\Roaming\npm-cache\lodash\4.17

.4\package\package.json']

npm ERR!   errno: -4048,

npm ERR!   code: 'EPERM',

npm ERR!   syscall: 'rename',

npm ERR!   path: 'C:\\Users\\Yamukova2014\\AppData\\Roaming\\npm-cache\\lodash\\

4.17.4\\package\\package.json.f37d5f78d0519f6f9c0e820fefe47112',

npm ERR!   dest: 'C:\\Users\\Yamukova2014\\AppData\\Roaming\\npm-cache\\lodash\\

4.17.4\\package\\package.json',

npm ERR!   parent: 'babel-types' }

npm ERR!

npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.

npm ERR! Please include the following file with any support request:

npm ERR!     C:\Projects\Book-React\npm-debug.log

npm install --save-dev --save-exact react-scripts failed

0
Module: JS Advanced
Martotko avatar Martotko 88 Точки

Качи си ъпгрейдите на WebStorm до последна версия и после може направо реакт приложение да си направиш като нов проект. 

1
H.Stoyanov avatar H.Stoyanov 115 Точки

От това, което прочетох в кода, общо взето нямаш адмнистраторски права, като се опитваш да стартираш командата, като отваряш Command Prompt, първо десен бутон, после стартирай като администратор wink

Лека вечер!

1
qamukova avatar qamukova 2 Точки

Благодаря! През Command Prompt Admin стана. Не е трудно да се сетиш, когато си го и пише. 

0
H.Stoyanov avatar H.Stoyanov 115 Точки

То за това са полезни описателните грешки. Добре е да го възпримеш като стандарт, като пишеш софтуер и като има проблем, да показва описателна грешка.

Лека вечер! cheeky

0