Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
appl3ftw avatar appl3ftw 3 Точки

ProgrammingBasics България , Плевен Topic_6

Здравейте ,имам нужда с помощ с една от задачите предоставени от лектора ,

ако може някой да ми обясни как да отделя единиците ,стотиците ,хилядните и т.н и да ми покаже sorce code-a на прогмата :)

та ето я задачата

 

Даден е билет с номер N от 6 цифри, без водещи нули.

Номерът се нарича щастлив, ако сумата от първите 3 цифри е равна на сумата от последните 3.

Ако билетът е “щастлив”, изведете сумата на първите 3 цифри, иначе изведете -1.

Вход – числото N, където 99999 < N < 1000000

 

0
Programming Basics
Luko193 avatar Luko193 342 Точки

По този начин можеш да намериш всички цифри на числото:

Първо ти трябва остатък - това е получената цифра от числото. Използваш while цикъл и го въртиш, докато числото не стане 0


while(number > 0) {

int remainder = number % 10;
number = number / 10;

}

Оставям на теб да поразцъкаш алгоритъма и сам да съставиш останалата част от решението на задачата.

0