Loading...
+ Нов въпрос
GReeN_HuMaN avatar GReeN_HuMaN 13 Точки

ТехноСтарт - Спечели финансиране до 20 000лв

Министерство на икономиката и енергетиката обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България чрез реализиране на проекта “ТЕХНОСТАРТ“.

Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

Ако си студент или докторант или си завършил през 2013 или 2014г. имаш възможност да кандидатстваш с иновативна бизнес идея и да получиш финансиране до 20 000лв.

Кандидатите могат да подават бизнес идеи в следните области според Класификацията на икономическите дейности 2008г.(КИД-2008)

Целият Сектор С - „Преработваща промишленост“
Сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения”, само кодове от раздели J58– “Издателска дейност”,  J61 “Далекосъобщения”,  J62 “Дейности в областта на информационните технологии”, J63 “Информационни услуги”.
Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове от раздел М72 „Научноизследователска и развойнадейност“

Бизнес плановете ще се оценяват по 2 критерия - жизнесбособност на бизнес плана(45т.) и иновативност на бизнес идеята(55т.). Оценката за кандидатстване се извършва на три етапа:


Оценка на административното съответствие на кандидата съгласно изискванията по проекта и подадената документация.
Експертна оценка от външни оценители на бизнес плана.
Интервю с Одобрените кандидати от Оценяващ комитет.

За да бъде допуснат до интервю, Кандидатът трябва да е получил минимум 50 точки от експертната оценка на своя бизнес план.

Краен срок за подаване на документите: 15.09.2014 г.

Правилата на конкурса и формуляри за участие, както и как да кандидатствате може да намерите на : http://www.mi.government.bg

За най-актуална информация ни следвайте в социалните мрежи:

Facebook

LinkedIn

Google+

За въпроси и допълнителна информация:

tehnostart@mee.government.bg

13
Общи приказки
GReeN_HuMaN avatar GReeN_HuMaN 13 Точки

Тъй като интересът към TechnoStart се оказа изключително висок и получаваме адски много въпроси, от екипа обобщихме 10те най-често задавани въпроса и техните отговори.

№1 - ВЛИЗА ЛИ МОЯТА ИДЕЯ В ДОПУСТИМИТЕ ДЕЙНОСТИ?

Тъй като екипът няма как да е запознат в детайли с идеята Ви, то Вие може да прецените най-добре дали тя попада в някоя от допустимите дейности. В КИД 2008 има подробно разписано какво съдържа всяка дейност, уверете се че сте разгледали преди да питате. Ето и допустимите дейности по раздели:

Целият Сектор С - „Преработваща промишленост“ (стр.116-210 от КИД-2008), с изключение на помощите за които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага;
Сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” - само кодове на икономическа дейност от:
- раздел J58 - “Издателска дейност” (стр.262-264 от КИД-2008); - раздел J61 - “Далекосъобщения””(стр.268-270 от КИД-2008);; - раздел J62 -“Дейности в областта на информационните технологии”(стр.270-271 от КИД-2008); - раздел J63 - “Информационни услуги” (стр.271-273 от КИД-2008).
Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове на икономическа дейност от:
-раздел М72 - „Научноизследователска и развойна дейност ”
(стр.287-288 от КИД-2008).

№2 - МОГА ЛИ ДА КАНДИТАТСТВАМ, АКО ИМАМ РЕГИСТРИРАНА ФИРМА?

Не. Ако имате регистрирана фирма, то единствения начин да сте допустим кандидат е да я заличите или да я прехвърлите на не свързано лице.

№3 - МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА КАТО ЕКИП?

Не. Кандидатства се като физическо лице и при одобрение трябва да се регистрира ЕТ или ЕООД.

№4 - ДОПУСТИМИ ЛИ СА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД?

Не.

№5 - МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ВИДИМ/ЧУЕМ И ДА СИ ПОГОВОРИМ ЗА ПРОЕКТА?

Не. Тъй като получаваме твърде много запитвания, не е възможно да отделим толкова време. Въпреки това сме готови да отговорим на всичките Ви въпроси, както тук така и на мейл tehnostart@mee.government.bg

№6 - ЗАВЪРШИЛ СЪМ ПРЕЗ 2013г., МОГА ЛИ ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Да.

№7- ЗАВЪРШИЛ СЪМ ПРЕДИ 2013 г., МОГА ЛИ ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Не.

№8 - ЗАВЪРШИЛ СЪМ ДОКТОРСКА СТЕПЕН/ДОКТОРАНТ СЪМ В ЧУЖБИНА, МОГА ЛИ ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Не. Единствено са допустими докторанти, които следват или са завършили в България.

№9 - КАКВИ СА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ?

Допустими разходи от безвъзмездната финансова помощ и собственото финансово участие в размер на 10% от безвъзмездната помощ, са следните:
1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч.:
- придобиване на компютри и хардуер;
- придобиване на стопански инвентар;
- придобиване на оборудване, машини и съоръжения;
- придобиване на други ДМА.
2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч.:
- придобиване на програмни продукти (софтуер);
- регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи, търговски марки, полезен модел или промишлен дизайн и други подобни права и активи.
3. Разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения (офис), необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана, но не повече от 15% от общия размер за финансиране.
4. Разходи за първоначално закупуване на материали и консумативи, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана – еднократно при стартиране на дейността, но не повече от 5% от общия размер за финансиране.
5. Разходи за услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана, в т.ч:
- създаване и разработване на иновативния продукт, услуга или процес;
- създаване или финализиране на опитен образец или части от него;
- разработване и разпространение на промоционални материали за иновативния продукт, услуга или процес;
- изработване на интернет страница, хостинг;
- счетоводни услуги.
6. Разходи за консултантски услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана, но не повече от 5% от общия размер за финансиране.
7. Разходи за банкови такси, свързани с банковата сметка по проекта.
8. Данък добавена стойност на горепосочените дейности, само в случаите на бенефициери, които нямат регистрация по ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

№10 - МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПРЕПОРЪЧАТЕ КОНСУЛТАНТ, КОЙТО ДА РАЗРАБОТИ БИЗНЕС ПЛАНА?

Не. Екипът на проекта няма право да насочва кандидатите към консултанти или какъвто и да е било вид услуги.

0
GReeN_HuMaN avatar GReeN_HuMaN 13 Точки

Здравейте, бъдещи и настоящи предприемачи,


Някои от Вас вече подготвят бизнес плановете си, някои от Вас все още се колебаят дали да кандидатстват, и в двата случая имате точно 2 седмици да подадете своите кандидатури. Крайният срок е 15 Септември и няма да се приемат закъснели участници, така че не чакайте последния момент и кандидатствайте сега!

Ако имате въпроси и нужда от разяснение по процедурата по кандидатстване или бизнес плана не се колебайте да ни пишете!

Може да споделите за проекта на познати, приятели, роднини, които винаги имат някоя гениална идея, но все нещо не им достига за да я реализират. Техностарт е идеалният шанс това да се случи.

Повече информация за проекта може да намерите на Страницата на МИЕ


Както и в социалните мрежи:

Facebook
LinkedIn
Google+

За въпроси и допълнителна информация:
tehnostart@mee.government.bg   


Поздрави от Екипа на Техностарт

0
01/09/2014 10:13:50
Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.