Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Rumyanarusimova avatar Rumyanarusimova 20 Точки

03. Sort Array of Strings от Array and List Algorithms - Exercises

Не успявам  да сортирам стринговете с указания метод string.CompareTo(str). Моля за  съвет.По долу е моя опит за решение

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _03.Sort_Array_of_Strings
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string[] item = Console.ReadLine()
                .Split(' ')
                .ToArray();

            bool swapped = false;
            do
            {
                swapped = false;

                for (int i = 0; i < item.Length - 1; i++)
                {
                    var current = item[i];
                    var next = item[i + 1];

                    int c = current.CompareTo(next);

                    swapped = true;
                }
            } while (swapped);


                Console.WriteLine(string.Join(" ", item));
        }
    }
}
            
           

    


    
           
          
            
    

 

Тагове:
0
Fundamentals Module
valcho62 avatar valcho62 178 Точки

E ти и не правиш сортировка . Въз основа на с трябва да вземеш решение дали да размениш елементите или не.

0
Rumyanarusimova avatar Rumyanarusimova 20 Точки

Не се сещам как да стане

 

0
NonaG avatar NonaG 111 Точки

Идеята е, че тази променлива c е число, т.е. според това, дали е по-голяма, по-малка или равна на 0 зависи кой стринг е по-малък и кой по-голям. Така че тя трябва да ти участва в някакъв if, например, с някакви размествания и сортировки вътре в зависимост от c. Това го изчетох от тук: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/35f0x18w(v=vs.110).aspx

конкретно от таблицата с Value и Condition. И аз за първи път заради тази задача използвах този метод /по-точно string.Compare/, но те са подобни. Ако искаш, виж моето решение: http://pastebin.com/YWNKyXLj

0
Rumyanarusimova avatar Rumyanarusimova 20 Точки

Благодаря за помощта!

1