Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
RoYaL avatar RoYaL Trainer 6847 Точки
Best Answer

100%.

Има всичко, което има и в другите два езика - класове, обекти, интерфейси, анонимни инстанции, типове данни на аргументи и връщани стойност, модификатори за достъп, наследяване, late (static) binding, reflection, клониране, итератори, компаратори, вградени структури от данни, yield-ване на стойности (няма го в Java!!!!), сериализация на класове, приемане и връщане на указатели към функции (closures, delegates, etc...)

2
05/03/2017 15:19:49