Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
MartinBG avatar MartinBG 1315 Точки

Java double-to-String метод, имитиращ C# (за 100/100 точки в Judge при някои задачи)

Java и C# не са напълно идентични при принтването на double в конзолата (Java е с 1 число след запетаята по-прецизен), а това води до проблеми с оценяването в Judge на някои задачи (напр. Money, Поправка на плочки):

Expected output: 569.668717948718

Your output: 569.6687179487179

 

За справяне с проблема, написах следният метод на Java, който преобразува double към string, по същия начин, както и C#: link  improved version (04.2018): 

 

Пример за използването му в програма: Поправка на плочки

 

Hint: За лесно извикване в нови класове, може да запазите метода като Live Template в IntelliJ.

Тагове:
3
Programming Basics 27/04/2018 14:35:40
AMladenova avatar AMladenova 3 Точки

Господ здраве да ти дава!

1
MartinBG avatar MartinBG 1315 Точки

Качил съм подобрена версия на метода, която работи и за числа с 15 знака преди дробната запетая (при C# в този сценарий се изпуска дробната част), което е проблем при някои задачи - например тази.

0