Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Martin999 avatar Martin999 5 Точки

Задача 4 от "Методи" , Въведение в програмирането

"Напишете метод който проверява колко често дадено число се среща в масив."

Ще съм ви адски благодарен ако кажете къде греша

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Chapter_9_Solution_3
{
    class Program
    {
     
        static void Main(string[] args)
        {
            string masiv = Console.ReadLine();

            int num = int.Parse(Console.ReadLine());

            Create(masiv, num);
        }
 
       public static void Create(string masiv,int num)
        {
            for (int i = 0; i < masiv.Length-1; i++)
            {
                int count = 0;
      
                if (masiv[i]==num)
                {
                    count += 1;
                  
                    
                }
                Console.WriteLine(count);
            }
        }
  
    }
}

 

 

 

Тагове:
0
Module: C# Advanced
krasi1105 avatar krasi1105 380 Точки

Извади инициализацията и отпечатването на count от цикъла

int count = 0;
for (int i = 0; i < masiv.Length-1; i++)
  {
        if (masiv[i]==num)
        {
          count += 1;
         
          
        }
   }

Console.WriteLine(count);
0
startrunner avatar startrunner 0 Точки

Console.ReadLine() прочита реда и връща последователност от символи (в случая цифри и интервали) (string). Това което на теб ти трябва е масив от числа. За целта използвай метода string.Split() за да разделиш стринга на последователност от стрингове между интервалите и Select() за да превърнеш всеки от тях в числена стойност.

Би трябвало да изглежда по следния начин:

int[] numbers = Console.ReadLine()
                 .Split() //разделяме стринга на масив от стрингове
                 .Select(x=>int.Parse(x)) //взимаме числена стойност на всеки стринг
                 .ToArray(); //запазваме последователността от числени стойности в масив

PS: Разликата между цифри и числа е важна :)

0
19/03/2017 19:27:29
Martin999 avatar Martin999 5 Точки

Малко ме обърка , не съм много запознат с тези команди 

Int[]numbers = Console.ReadLine().Split().select(x=>int.Parse(x)).ToArray(); това ли трябва да бъде ?

0
startrunner avatar startrunner 0 Точки

Да, просто като са по-дълги изразите и често се пишат на отделен ред за пригледност.

0
Daniel.Kolev avatar Daniel.Kolev 9 Точки

И аз имах подобен проблем, доскоро.

0