Промяна на залата за защитата на Web Basic(HTML + CSS) на 21.03

Утре всички, които сте по график в зала Tech, ще бъдете в Creative Experience. (в ляво от рецепцията)