Разместване на графика на занятията

Колеги,

Имаше сравнително разместване в предстоящите занятия в курса Programming Fundamentals - Extended. Ще получите e-mail, който подробно описва промените, които влизат сила от тази седмица.

Промените са с цел да се възвърне нормалния график на провеждане на занятията - с лекции във Вторниците и упражнения в уикендите.

Графикът на курса е коригиран. Можете да го видите от страницата на курса.

Поздрави
Иво Желев