Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
djc_bg2015 avatar djc_bg2015 922 Точки

Просто добави папката в която се намира php.exe към Environment Variables PATH.

 

1
RoYaL avatar RoYaL SoftUni Team Trainer 6846 Точки

Супер.

Също така Could not open file може да означава, че РНР-то е в пътя, но не намира "console" файла в bin папката. Това е стандартна работа с пътища в операционната система - трябва да дадеш пълния или релативния път до console файла, който се намира в bin папката на проекта. Стандартно командата е дадена така по документация, тъй като предполага, че текущата директория от която го пишеш е тази на проекта (т.е. там където се намира bin папката).

1
IvanTodorov91 avatar IvanTodorov91 1 Точки

Благодаря стана но трябва да е даден и целият роут както каза RoYaL.

0
djc_bg2015 avatar djc_bg2015 922 Точки

Аз правя така, отварям две конзоли в ROOT-a на проекта.
Едната serer:run а другата за git и bin/console команди

0
04/04/2017 20:26:16