Изработбане на сайт на НПО в обществена полза

Здравейте,

аз съм Председател на НПО в обществена полза, работещо в социалната област и развитието на социални усуги. До сега, не сме имали

финансова възможност да си изработим сайт и много бих искала да се възползваме от Вашето благодетелство.

 

Поздрави!

Доника Балабанова

0878626228

do_balabanova@abv.bg