Подготовки за изпит (Exam Preparations) - Programming Fundamentals - Extended January 2017

Колеги,

Пиша за да ви уведомя, че ВСЯКА една подготовка за изпит, ще се пуска в Judge системата като Contest (състезание), ще бъде считана като домашно и ще се включва към крайната оценка от курса.

 

Подготовката от вчера (10/03/2017) е пусната като състезание от днес, и в срок на 7 дни ще е отворена.

 

Всички, които са си пуснали решенията в Practice (Практика), нека си ги прехвърлят в състезанието, за да не загубят бонуса.

 

Поздрави,
Иво Желев