Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
dvdty avatar dvdty 472 Точки

Math.Floor закръгля надолу,  Math.Ceiling нагоре, а Math.Truncate към 0.

 

 

2
KrasimirPetkov avatar KrasimirPetkov 331 Точки

Math.Truncate() премахва дробната част, а Math.Floor() закръгля към по-малкото от двете цели числа.

При положителни числа

Math.Truncate(3.4) = 3

Math.Floor(3.4) = 3

При отрицателни числа

Math.Truncate(-3.4) = -3

Math.Floor(-3.4) = -4

 

0
r_panchev97 avatar r_panchev97 75 Точки

Math.Floor закръгля надолу, тоест числото 4.9, ако му дадеш Math.Floor ще стане 4, Math.Truncate е почти същото, с разликата, че закръгля най - близкото цяло чило към 0

0
thelad43 avatar thelad43 14 Точки

Благодаря на всички !

0