LINQ - visual explanation

За тези от вас, които имат проблем с разбирането на LINQ, ето много приятна статия с визуални обяснения: https://www.simple-talk.com/dotnet/net-development/visual-lexicon-linq/