Университети-партньори - кога?

Колеги, за университетите-партньори кандидатстването ще стартира юли-август, защото техните учебни години започват септември. Още е рано. ще получите информация по мейл като наближи, но чак септември ще може да имате студентски статут + студентска книжка + карта за транспорта и подобни.

Наков