Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
warglaivee avatar warglaivee 59 Точки

02.Dict-Ref Advanced/Advanced Collections

Здравейте, написах решение на въпросната задача, но последните два теста не минават, пренаписах я и мина, но не виждам къде е проблема в този код, ако може някой от екипа да ми предостави последните 2 теста от Judge, за да видя какво не е наред или някой, които намира проблема да сподели къде е, благодаря!

Judge: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/433#1


Условие: http://imgur.com/a/UfgFV

Код: 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace _02.Dict_Ref_Advanced
{
  public class Program
  {
    public static void Main()
    {
      var result = new Dictionary<string, List<string>>();
      var input = Console.ReadLine();
      while (input != "end")
      {
        var inputParams = input
          .Split(new char[] { ' ', '-', '>', ',' }
          , StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
          .ToList();
        var name = inputParams[0];
        var intValues = inputParams.Skip(1).ToList();
        var number = -1;
        var anotherKey = string.Empty;

        foreach (var intValue in intValues)
        {
          var isInt = int.TryParse(intValue, out number); //if value is given
          var numToStr = string.Empty;

          if (isInt)
          {
            if (!result.ContainsKey(name)) //save all names as keys
            {
              result[name] = new List<string>();
            }
            numToStr = number.ToString();
            result[name].Add(numToStr);
          }
          else //if another key is given
          {
            var secondKey = intValues[0];
            if (result.ContainsKey(secondKey)) //if second key dosent exist
            {
              if (!result.ContainsKey(name)) //save all names as keys
              {
                result[name] = new List<string>();
              }
              result[name] = result[secondKey]; // add value to second key
            }
          }
        }
        input = Console.ReadLine();
      }
      foreach (var item in result)
      {
        Console.WriteLine($"{item.Key} === {string.Join(", ", item.Value)}");
      }
    }
  }
}

 

Тагове:
0
Module: C# Advanced 30/05/2017 21:28:06
warglaivee:
Обяснение получено.
dimitar9111 avatar dimitar9111 54 Точки
Best Answer

Ами ето така става:

result[name] = result[secondKey]; // add value to second key

го сменяш със:

result[name] = new List<string>(result[secondKey]); // add value to second key

проблема е че листа  е референтен тип данни и

променяйки стойността на единия речник(листа) променяш и тази на другия.

тук добре го е обяснил Иво(към края на видеото беше):

https://softuni.bg/trainings/resources/video/13215/video-screen-07-march-2017-ivaylo-jelev-programming-fundamentals-exended-january-2017

1
31/05/2017 00:37:51
warglaivee avatar warglaivee 59 Точки

Благодаря! Помогна ми наистина.

0