Запознаване с AutoML

Очевидно DL се развива с бесни темпове и вече има AutoML - https://themerkle.com/googles-ai-is-creating-ai-and-its-better-than-company-engineers-at-it/
Въпросът ми е по - скоро молба. Ще можем ли да вместим в програмата на курса и кратко запознаване с AutoML?