Кандидатури за Climate-KIC Accelerator България се приемат до 3 юли 2017

Второто издание на Climate-KIC Accelerator България отваря врати с oще по-добри възможности за български предприемачи със зелени бизнес решения.


Технологичните стартъпи рядко се провалят в технологията си. Истинското предизвикателство за тях е как да достигнат комерсиален ефект. Climate-KIC Accelerator е единствената програма в Европа, която подкрепя стартиращи бизнеси в сферата на чистите технологии. Българското издание се управлява от Фондация „Клийнтех България”.


Акселераторската програма се провежда за втори път в България, като тази година условията са по-гъвкави, а подкрепата още по-интензивна. От август до декември 2017 г. в София, Акселераторът ще работи с 8 екипа с разработена иновативна идея и ще осигури финансиране до 25 000 евро на екип за валидиране на техния бизнес. Не по-малко ключови са подготовката, която екипите ще получат по време на 14-седмичната интензивна програма, изнесена от международно признати ментори и обучители; достъпът до топ-европейска експертиза и стартъп екосистема в сферата, партньори и потенциални инвеститори; както и офис-пространство в периода на провеждане на акселераторската програмата.


Кандидатури се приемат онлайн до 3 юли 2017, 17.00 ч (CEST) тук.


Кой може да участва в Climate-KIC Accelerator Bulgaria?

Всеки с пробивна идея за бизес, който, оптимизира ресурсите, води до намаляване въглеродните емисии, подобряване качеството на околната среда или предлага алтернатива на традиционните еко-съобразни процеси, продукти и услуги. Освен убедителен бизнес модел, е нужно да сте сформирали екип, готов да се посвети на идеята си, притежаващ добро ниво на владеене на английски език.

Успехът на първото издание на Акселератора в България:

8 екипа завършиха първото издание на Акселератора в България, състоял се в периода септември-декември 2016 г. Бизнес проектите бяха изключително разнородни: от интелигентна система за управление на консумацията на енергия и сигурността в сградите, през алтернативни индустриални батерии и платформа за балансиране на енергийното потребление в градовете, до решения за детоксикация на вода и почви, супер-ефективна печка за домакинството с нулеви вредни емисии, интегрирано решение за управление на ферми и дори умна домашна оранжерия за градския човек.

85% от екипите обособиха фирми в резултат на програмата, една от тях вече с клон в Холандия. 100 % от тях към момента продължават да развиват бизнеса си. M Tech Ltd. и тяхната интелигентна система за управление на консумацията на енергия и сигурността в сградите, отвори офис освен в София и в Холандия. В момента компанията води преговори с един от българските мобилни оператори за внедряване на системата им. Супер-ефективните печки на дърва с нулеви емисии, Гамера вече реализират продажби в чужбина и работят върху модификации на печката за различни горива (пелети и брикети). С първи продажби могат да се похвалят и Грийн Корп ООД с тяхната умна оранжерия за градски условия. Продуктът на CocoFarm за яйцеферми, продължава в първата фаза на най-големия акселератор в Европа за агро-бизнес, KATANA, където се бори за последващо финансиране.