Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Rumyanarusimova avatar Rumyanarusimova 20 Точки

Пробвай да кастнеш към double целия израз в скоби.

Ето моето решение 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _01.Array_Statistics
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var arr = Console.ReadLine().Split().Select(int.Parse).ToArray();
      var max = int.MinValue;
      var min = int.MaxValue;
      var sum = 0;
      double average = 1.0;
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        var currentNum = arr[i];
        if (currentNum > max)
        {
          max = currentNum;
        }
        if (currentNum < min)
        {
          min = currentNum;
        }
        sum += currentNum;
        average = (double) sum / arr.Length;
      }
      Console.WriteLine($"Min = {min}");
      Console.WriteLine($"Max = {max}");
      Console.WriteLine($"Sum = {sum}");
      Console.WriteLine($"Average = {average}");
    }
    
  }
}
0
12/06/2017 15:52:26
Rozi_Petkova avatar Rozi_Petkova 1 Точки

Оправих го, но честно казано не знам как. Мисля, че проблемът беше във дорматирането ....  Така работи: 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ArraysAndMethodsMoreExercises
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] arr = Console.ReadLine().
                        Split(' ').
                        Select(int.Parse).
                        ToArray();

            int maxNumer = int.MinValue;
            int minNumber = int.MaxValue;
            long sum = 0;
            
            int counter = 0;                 
            while (counter < arr.Length)
            {
                sum = sum + arr[counter];               
                maxNumer = maxNumer < arr[counter] ? arr[counter] : maxNumer;
                minNumber = minNumber > arr[counter] ? arr[counter] : minNumber;
                counter++;
            }

            double averageValue = 1.0;
            averageValue = (double)sum / arr.Length;
            Console.WriteLine($"Min = {minNumber}"
                            + $"\nMax = {maxNumer}"
                            + $"\nSum = {sum}"
                            + $"\nAverage = {averageValue}");
        }
    }
}
 

1
athristov avatar athristov 29 Точки

Решение което едва ли би било за пример, и едва ли е най-правилното , но пък работи. 

https://pastebin.com/MsAkZj3H

 

0
TeodorStefanovPld avatar TeodorStefanovPld 1278 Точки

https://pastebin.com/VSKLH4x6

защо сте се мъчили толкова,просто ползвайте методите на самите array 

0