Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
butoff avatar butoff 33 Точки

Insertion Sort Using List - ???

Условие:

Read a list of integers on the first line of the console. After that, sort the array, using the Insertion Sort algorithm, but instead of doing it in-place, add the result one by one to a list.

Оказа се много трудно сортиране и добавяне в друг List<> едновременно.

Първото сравнение и запис в result  се получават, но след това нищоооо...     Не мога да спазя така зададеното условие.

 

List<int> input = Console.ReadLine()
                                .Split(' ')
                                .Select(int.Parse)
                                .ToList();
            List<int> result = new List<int>(input.Count);
            result.Add(input[0]);
            if (input[1] < input[0])
            {
                result.Add(input[0]);
                result.Insert(0, input[1]);
            }
            else
            {
                result.Add(input[1]);
            }

Тагове:
0
Programming Fundamentals
simeon3000 avatar simeon3000 265 Точки
Best Answer

Изгледай това видео, Най-накрая е обяснен този метод, но моят съвет е да изгледаш цялото видео.

1
butoff avatar butoff 33 Точки

List<int> input = Console.ReadLine().Split(' ').Select(int.Parse).ToList();
            List<int> result = new List<int>(input.Count);
            for (int i = 0; i < input.Count; i++)                   
            {
                bool inserted = false;
                for (int j = 0; j < result.Count; j++)
                {
                    if(input[i] < result[j])
                    {
                        result.Insert(j, input[i]);
                        inserted = true;
                        break;
                    }
                }
                if(!inserted)
                {
                    result.Add(input[i]);
                }
            }
            Console.WriteLine(string.Join(" ", result));

0