React Movie Database

Някой може ли да се сети защо на 6 стъпка ot лаба накрая, когато пробвам апа, не ми показва логнат user и Profile, а виждам Login и грешка в браузъра:

2:3000/user/login?{%22username%22:%22admin%22,%22password%22:%22admin%22} Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)

къде всъщност сочи: /user/login?