[Useful Info] Programming Fundamentals - Exam Preparations

Колеги,

Пиша за да ви уведомя, че ВСЯКА една подготовка за изпит, ще се пуска в Judge системата като Contest (състезание), ще бъде считана като домашно и ще се включва към крайната оценка от курса.

 

Всички, които са си пуснали решенията в Practice (Практика), нека си ги прехвърлят в състезанието, за да не загубят бонуса.

 

Поздрави,
Иво Желев