Скрипт PiCamera - Помощ!!

Здравейте приятели, имам нужда от помощта ви, тъй като реално нямам никаква представа от  писането на скриптове в Phyton :D!

На кратко, това което се опитвам да направя е скрипт за raspberry pi с камера - Picamera, който чрез физически бутон да прави снимка и да я показва на екрана /fullscreen  формат/. Снимката трябва да остава на екрана до следващото натискане на бутона. Като цяло имам скрипт който сам сглобих, работи до момента в който снимката трябва да остане на екрана. Качвам скрипта и много ще се радвам ако някой може да ми помогне! :)

Благодаря предварително на всички за вниманивто ! :)

Този скрипт прави снимката чрез физическия бутон който закачих на raspberry - то

from picamera import PiCamera
from time import sleep
from gpiozero import Button
import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(18, GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
camera = PiCamera()

camera.start_preview()
    
while True:
  
  inputValue = GPIO.input(18)
  if (inputValue == False):
    camera.capture('frame.jpg')
    time.sleep(0.15)
    #camera.stop_preview()
  

а с този се показва направената снимката на екрана, но не мога да ги наглася така, че да работят като един скрипт.

from PIL import Image

img = Image.open('frame.jpg')
img.show()