Материали от подготовката за изпит на 14 юли 2017

Линк към материалите от подготовката на 14 юли - https://github.com/bankin/Lectures/tree/master/web-basics/2017-07-14-exam-preparation