Backdrops for the robot - картинки за фона на анимацията от лекция 6

https://drive.google.com/open?id=0B4pwE5BwFdFNSmxGUEFlRWlyREE