Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
leonnybg avatar leonnybg 7 Точки

Задача: 06. Compare Char Arrays от Java Basics - Exercises...

Здравейте! Заиграх се с една проста задача, за мен не беше толкова, но да споделя!

Задачата е 06. Compare Char Arrays от Java Basics - Exercises...

С това решение минава на 100/100 в джъджа.

Но измисляйки си ето този вход

a a b

a b c,

не получавам искания резултат, който трябва да е

aab

abc.

В конзолата си получавам като изход:

abc

aab. Tъй като влязъл веднъж в последния ми еlse си се отпечатват и програмата приключва...

Търся сега решение на този проблем, но само споделих как една програма може да ни даде 100/100 и да не е пълна, така да го кажа!!! :)

Ако някой ми даде решение на остатъка от измисления ми проблем, добре дошъл! Хубава неделя!

import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class P06CompareCharArrays {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    String input1 = scanner.nextLine().replaceAll("\\s+", "");
    String input2 = scanner.nextLine().replaceAll("\\s+", "");
    char[] arr1 = input1.toCharArray();
    char[] arr2 = input2.toCharArray();
    int arrLength = Math.min(arr1.length, arr2.length);
    for (int i = 0; i < arrLength; i++) {

      if (arr1[i] != arr2[i]) {
        if (arr1[i] < arr2[i]) {
          System.out.println(arr1);
          System.out.println(arr2);
          return;
        }
        else {
          System.out.println(arr2);
          System.out.println(arr1);
          return;
        }
      }
      if (arr1[i] == arr2[i] && arr1.length<arr2.length ) {
        System.out.println(arr1);
        System.out.println(arr2);
        return;
      }
      else{
        System.out.println(arr2);
        System.out.println(arr1);
        return;
      }
    }
  }
}

  //String str = "Hi There";
  //char[] arr = str.toCharArray();

  //for(int i=0;i<arr.length;i++)
    // System.out.print(" "+arr[i]);
bond4o avatar bond4o 8 Точки

Ами кода ти е грешен, но няма тест който да ти хване грешката, това е обяснението. Ето то едно решение което работи.
 

import java.util.Scanner;

public class Main {

  private static String first;

  private static String second;

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    first = scanner.nextLine().replace(" ", "");
    second = scanner.nextLine().replace(" ", "");
    //swap strings so the shorter one is first
    if (first.length() > second.length()) {
      String temp = first;
      first = second;
      second = temp;
    }

    for (int i = 0; i < first.length(); i++) {
      if (first.charAt(i) > second.charAt(i)) {
        String temp = first;
        first = second;
        second = temp;
        break;
      }
    }
    System.out.println(first);
    System.out.println(second);
  }
}
0