Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
spzvtbg avatar spzvtbg 581 Точки
Best Answer

https://github.com/spzvtbg/Preparation-to-Programmin-Fundamentals-01.2017/blob/master/17.StringsAndTextProcessing-MoreExercises/03.Pyramidic/Pyramidic.cs

0
v.bonapartov avatar v.bonapartov 18 Точки

Здравейте, колеги,

При решението на тази задача подходих по различен начин от показания по-горе.
Идеята ми е за всеки символ да определя колко редова пирамида може да бъде изградена.
За целта използвам речник.

Обхождам всеки входящ стринг като извличам уникалните символи в него.
След това за всеки уникален символ проверявам колко е дължината на най-дълагата му поредица във входящия стринг. 
Ако тази дължина е достатъчна за изграждането на следващ ред от пирамидата(1, 3, 5, 7, ...) инкрементирам редовете в речника.

Решението дава 80 точки. Втори тест гърми.
Дали някой се сеща какво пропускам?
https://pastebin.com/ZeGuihPf

Поздрави,
Веселин

0
v.bonapartov avatar v.bonapartov 18 Точки

Открих една грешка в метода MaxRepetitionOfChar.
TakeWhile трябва да е: TakeWhile(e => e.Equals(ch)).
До този момент метода не връщаше коректна стойност.

Въпреки това втори тест пак не минава....

0