Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
BTroeva avatar BTroeva 0 Точки

Пробвах, не става. Линкът съм го пробвала - коригирах данните в php.ini, не се промени нищо. Другият вариант чрез корекции в .httaccess file не съм сигурна как да го направя, няма такива данни, това, което е дадено с ; ли да го копирам и пейстна? Не съм учила програмиране...

0
BTroeva avatar BTroeva 0 Точки

Пробвах, не става. Бях видяла този линк и коригирах данните в php.ini, пак нищо не се промени. Другото предложение е да се коригират данните в .httaccess file (по-долу), но в моя няма такива данни. Да ги копирам ли и пейстна, като ги разделя с ; или...? Не съм учила програмиране.

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value memory_limit 400M
php_value max_execution_time 180

php_value max_input_time 180

0
fencho avatar fencho 35 Точки

Ако ъплоудваш от компютъра в реален сайт изключи Xampp и ще стане.

0