Unit testing with jsdom

Във това упражнение https://softuni.bg/trainings/resources/video/16439/video-stream-record-06-july-2017-kiril-kirilov-js-advanced-july-2017 (около 40-та минута) лектора решава 5-та задача Shared Object https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/335#4. До колкото знам юнит тестовете трябва да са независими един от друг, но при него не се получава така. Има ли причина да няма beforeEeach в който дом-а и обекта се връщат в началното си състояние?