Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
PolinaGluhkina avatar PolinaGluhkina 1 Точки

Проблем с курсовете

Завърших Tech Module, не успях да взема изпита по Programing Fundamentals, но взех Softoware Technologies. Записах се и платих таксата за следващия курс - Databases Basics. Проблемът е, че днес ми излезна съобщение, че трябва да презапиша Tech Module, заради невзетия изпит. Какво да правя, ще мога ли да продължа в професионалния модул и да се явя на изпит за Databases или не и какво ще стане с платената такса ако не мога да продължа в този курс?

0
Въпроси за SoftUni
eva.svilarova avatar eva.svilarova SoftUni Team 10 Точки

Здравейте,

Вие сте записали успешно отворения курс Databases Basics MS SQL Server - септември 2017 - онлайн обучение. Този курс е част и от вътрешната ни програма и по-конкретно от модул C# DB Fundamentals. Отворените курсове са достъпни за записване за всички потребители. Тъй като не сте взели успешно изпита по Programming Funadmentals Ви изпратихме имейл, че може да презапишете модула и след успешното му преминаване да продължите в професионален модул от януари 2018 година. Курсът Programming Funamentals е задължителен за продължаване в една от 4-те професии. 

1
PolinaGluhkina avatar PolinaGluhkina 1 Точки

Мога ли да се явя само на поправка, без да презаписвам курса? 

 

И ако изкарам този отворен курс, после мога ли да изкарам и Databases Advanced и да завърша C# DB Fundamentals.

0
05/09/2017 17:41:29
melik avatar melik 284 Точки

Би трябвало да можеш да се явиш на поправка срещу цената от 20 лв.

0
05/09/2017 17:47:15
eva.svilarova avatar eva.svilarova SoftUni Team 10 Точки

Здравейте,

Да, може да се се явите само на поправителен изпит. Ще получите имейл с информация допълнително отсносно явяването. Ако успешно преминете курса ще е нужно да презапишете модул C# DB Fundamentals, като тогава ще може да изкарате и втория курс от модула.

0