Някой с фронт-енд да билднем няколко projects?

Някой със свободно време има ли желание да се включи в няколко проекта, които да разработим заедно? Или ларавел, или server JS ( express / node ). Идеята ми е да билднем няколко проджетка за гитхъб и за CV, засега съм си таргетирал няколко неща:
food recipes script ( laravel / express )
directory article script ( laravel / express )
movies script ( laravel / express )
music / lyrics portal ( laravel / express )
reddit clone ( laravel / express )
pastebin script ( laravel / express )
business /website directory ( laravel / express )
social bookmarking website ( laravel / express )
има и още няколко, но тези са достатъчни, за около седмица бачкане може да пуснем нещо работещо.
http://www.clonescripts.com/ezinearticles-clone-script/ пример за няколко article directory scripts

Аз мога да билдна сървърната част, но фронт енда много време ми отнема да донагласям нещата и ме хващат нервите. Идеята ми е да си работил с някой МИТ темплейт като този : https://adminlte.io/themes/AdminLTE/index2.html това за админ панел е супер, дори и за фронт енд става ако се режат нещата. Поне на мен ми е много удобно, но ако някой фронт енд се включи и си separate-нем нещата, ще стават много бързо нещата.

Имам скелети на почти всичките проекти, които съм споменал.