SoftUni в LinkedIn

Колеги, от днес може да си слагате вече "Software University" като учебно заведение в секцията "Образование" във вашия профил в LinkedIn. LinkedIn е най-голямата социална мрежа за кариерно развитие в света и вероятно повечето от вас имат профили там.

Можете да избирате "Software University" от този профил на учебно заведение: https://www.linkedin.com/school/3529173/.

За момента SoftUni alumni секцията е много бедна, но ще поправим това, нали?

Наков