Ресурси и Judge система

Линка даден в презентацията  https://softuni.bg/courses/php-basics няма никакви ресурси за разлика от този https://softuni.bg/trainings/1746/php-web-developmentbasics-september-2017#lecture-6647.

Има ли разлика между двата и кой трябва да гледаме?

И къде в Judge трябва да си пращаме решенията?

В PHP Development раздела на Judge, има активни състезания на този линк https://judge.softuni.bg/Contests#!/List/ByCategory/82/PHP-Web-Dev-Basics-Exercises  , но той не отговаря на лаба от PHP Basic Syntax и упражненията от PHP Basic Syntax - Exercises.

Моля дайте информация!