Отново бъг в сайта Softuni.bg

Видео показващо проблема

Какво се случва тука че се чупи сайта?
Защо няма back на страницата?