Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
dvdty avatar dvdty 491 Точки

Тук е говорено доста по задачата. Не си посочил, точно какво не разбираш :(

0
sairasone avatar sairasone 2 Точки

DateTime date = System.DateTime.Parse(Console.ReadLine());  -----> Този ред не ми е ясен!

0
MarikMayhem avatar MarikMayhem 8 Точки

Казано с прости думи, това конвертира рийдлайна  DateTime във променливата date. Парсваш стринга към дейттайм.

0
SilviaKoynova avatar SilviaKoynova 2 Точки

string MyDate =  Console.ReadLine();

string format = "dd/MM/yyyy";

DateTime Date = DateTime.ParseExact(MyDate, format , null);

DateTime взима датата,която е въведена,а ParseExact я превръща във формара,посочен във стринга формат.

0