Предложение: Отчитане състоянието на домашните

Моля за добавяне на функционалност в Judge, която да следи резултатите от домашните ни на ниво точки за задача.
По-конкретно - ако за дадено състезание (contest)  имаме поне по 1 точка на всяка задача, да се вдига флаг "Competed".
Може това да се проявява под формата на някакъв етикет, поместен непосредствено до часовника с оставащо време за участие.
По този начин на студентите ще е по-лесно да проследяват за кои състезания вече са пуснали код за проверка и на кои все още не са обърнали внимание.
Особено полезно за по-продължителни курсове с повече упражнения и по-кратки срокове за предаване на домашни.