Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
kirova123 avatar kirova123 6 Точки

Задача за домашно: Max Sequence of Equal Elements

Намирам в редицата числото с най-дълга последователност и колко пъти се среща, но задачата ни е да отпечатаме подредицата на числото. 

Ето какво правя:

<?php

$array = array('1' , '1' , '1' , '2' , '3' , '1' , '3' , '3');
$counts = array_count_values($array);
$max = 0; $num = ' ';
foreach($counts as $k=>$v){
    if($v > $max)
    {
        $max = $v;
        $num = $k;
    }
    
}
print_r ($num.'  '.$k);

 

Отпечатва ми $num и $k - т.е. най-дългата подредица е с $num и се среща $k пъти. Има ли възможност сега да пооправя нещата, за да ми отпечата $k пъти $num?

Тагове:
0
PHP Web Development Basics 22/09/2017 13:14:29
dvdty avatar dvdty 495 Точки
echo str_repeat($num, $k);

 

0
kirova123 avatar kirova123 6 Точки

Благодаря! Вместо $v съм написала $k. Иначе така ги отпечатва, както ми казахте!

1
22/09/2017 14:26:29