Удобен template за решаване задачите от WEB

За да е по-прегледно, реших да си билдна един general boilerplate, който може да се ползва от всички, когато се решават задачи за Web. Опростил съм го максимално и съм се опитал да разкача нещата доколкото позволява, понеже и базаданни не му трябва.

Използвал съм bootstrap, хедъра, сайдбара и фуутера са изнесени в  /__includes/, а статичните файлове са в /assets/ . Лявото меню със задачите е масив от $url / $name  и се рендерират динамично. Реално  си правите файл, добавяте го в масива, и пишете в него, който иска да го екстендва, форквайте на воля. Изглежда ето така, а  линк за сваляне + първите задачки от тук: 

https://github.com/remindbg/PHP-Web-Softuni-October-2017