Решение на задача 3. Fold and sum от тема 6. Array Exercises без Skip() и Тake()

Здравейте,

Искам да споделя с вас моето решение на задачата Fold and Sum от упражнениата за масиви без Skip и Take, а с два цикъла и сметки на индексите на новите масиви през k:

https://pastebin.com/csPEEh90