Въпроси по темата "Първи стъпки в програмирането" - 7.10.2017

Въпроси по темата "Първи стъпки в програмирането" - 7.10.2017