Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
RoYaL avatar RoYaL Trainer 6847 Точки

Те работят, просто ти никога не ги извикваш.

0
kirova123 avatar kirova123 6 Точки

След класовете поставям:

$ch = [ ];
    try 
    {
    $ch[ ] = new Child('Pesho', 15);
    } 
    
    catch (Exception $a) 
    {
    echo $a->getMessage();
    }
    foreach ($ch as $p) {
    echo $p->getName() . " " . $p->getAge() . PHP_EOL;
}

 

Но нещо не ми се получава. Къде греша?

0
08/10/2017 15:15:10
masterJoe avatar masterJoe 1 Точки

ми в конструктора ползвай вместо : $this->name = $name; 

$this->setName($name)

Проверката я правиш в сетъра и после не ползваш тоя сетър.

0
08/10/2017 18:46:16
kirova123 avatar kirova123 6 Точки

Ето тук може да направя нещо:

 try {
    $person = new Person ('Pesho',12);
    echo $person->getName().' '.$person->getAge();
    }
    catch (Exception $e) {
        echo $e->getMessage();
    }

0