Проверка през Judge

Каква е разликата между PHP code CGI и PHP code CLI в системата за проверка?