Доплащане за Adobe продуктите

Възможно ли е да се доплати за Adobe продуктите след започването на програмата, например началото на ноември