Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
LepTon avatar LepTon 6 Точки

Progr. Fundamentals - Exercises; Lists - Exercises; Задача 02. Change List

За решение на задачата 02. Change List е написан следния код: https://pastebin.com/GPxLraY6 

В тестовата ситема е получен резултат от 83 точки, налице е един грешен тест. 

Нуждая се от подсказка за корекция на кода за 100 точки. Предварително благодаря!

Ще разгледам с удоволствие и нов код за 100 т. 

Тагове:
0
Programming Fundamentals
k.sevov avatar k.sevov 1051 Точки

Сложи му един i--; под 26-ти ред вътре в проверката и ще станат нещата. Сега не работи, тъй като когато премахнеш елемент следващият идва на неговия индекс, а следващата итерация на цикъла отива на следващия и пропуска да провери този. 

0
15/10/2017 22:28:28
LepTon avatar LepTon 6 Точки

Получи се, благодаря!

0